Collectieve ongevallen verzekeringMet een Collectieve Ongevallenverzekering biedt u uw werknemers een financieel vangnet bij invaliditeit of overlijden veroorzaakt door een ongeval. Tegenwoordig is in steeds meer cao’s het aanbieden van een ongevallenverzekering verplicht gesteld voor de werkgever. Maar ook als dat niet het geval is, haalt u met een Collectieve Ongevallenverzekering een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers in huis.


Werkgever

Als werkgever wilt u dat uw werknemers en hun gezin (financieel) goed zijn beschermd. In het bijzonder wanneer uw werknemer komt te overlijden of blijvend invalide wordt als gevolg van een (bedrijfs)ongeval.
Een collectieve ongevallenverzekering komt tot uitkering wanneer een medewerker als gevolg van een ongeval komt te overlijden of met invaliditeit wordt geconfronteerd.

Hoeveel premie u dient te betalen, hangt onder meer af van het aantal verzekerde werknemers, de gekozen dekking en de hoogte van de door u gewenste uitkeringen.

Collectieve ongevallenverzekering

Wij kunnen, in samenspraak met u als werkgever, een Collectieve Ongevallenverzekering op maat samenstellen. Ook kunt u zelf de hoogte van de uitkeringen bepalen. Zo kiezen de meeste werkgevers bijvoorbeeld voor een hoger verzekerd bedrag bij invaliditeit dan bij een overlijden, omdat de financiële gevolgen van invaliditeit vaak groter zijn voor de werknemer.

Wij werken als onafhankelijk intermediair samen met verscheidene verzekeraars zodat wij u voor een collectieve ongevallenverzekering een uitstekend product kunnen aanbieden.

Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden voor uw bedrijf te bekijken.