Als directeur-grootaandeelhouder heeft u meer mogelijkheden voor uw pensioenopbouw dan een "gewone" werknemer. Toch wordt het pensioen vaak naar voren geschoven of wordt een oplossing gekozen uit alleen maar fiscale overwegingen. Het pensioen is echter meer dan een financiële beslissing om uitgebreid bij stil te staan.


Wat gebeurt er met uw (gezins) inkomen als u met pensioen gaat, arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden? Als directeur-grootaandeelhouder is het belangrijk om stil te staan bij deze vraag. Omdat de overheid voor dga’s in deze situaties weinig te bieden heeft, moet u hiervoor zelf voorzieningen treffen.


Pensioen en inkomensadvies

Onder pensioen verstaan we vaak alleen onze oudedagsvoorziening. Maar ons advies reikt verder dan alleen uw oude dag. Wij bespreken in ons advies ook uw (gezins)inkomen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 

Financiering van uw pensioen

Wat betreft pensioenopbouw wordt de DGA onderscheiden van zelfstandigen, omdat de (fiscale) mogelijkheden tot pensioenopbouw voor dga’s veel uitgebreider zijn dan voor zelfstandigen. BRR pensioenadvies gaat bij het advies altijd uit van de best passende regeling, maar houdt (eventueel in overleg met uw accountant) ook rekening met de financiering van uw inkomen.


Enkele pensioenoplossingen voor de DGA


-    Verzekeren van het pensioen

-    Pensioenopbouw in de eigen BV (holding)

-    Pensioenopbouw in een externe BV (pensioen BV)

-    Combinatie pensioen in eigen beheer en verzekeren

-    Opbouw oudedagsvoorziening in privé (lijfrente)

-    Vrije vermogensvorming en dividendNeem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden en advies in een persoonlijk onderhoud.