Employee benefitsUw werknemers zijn mede bepalend voor de toekomst van uw organisatie. Het is daarom uiterst belangrijk dat de voorzieningen voor de medewerkers goed zijn geregeld. Bij BRR Employee Benefits helpen we u graag met het formuleren van een goed, toekomstgericht en vooral ook flexibel Employee Benefits beleid. Waarbij we ons voortdurend realiseren dat werknemers grote invloed hebben op de invulling van de diverse arbeidsvoorwaarden.

 

Onder Employee Benefits verstaan we alle voorzieningen die in het kader van een arbeidsrelatie getroffen kunnen worden en die in geld zijn uit te drukken. Daarbij stellen we ons ten doel om de complexe samenhang tussen de Employee Benefits overzichtelijk en beheersbaar te houden. Denk daarbij aan pensioen en spaarloon, arbeidsongeschiktheid, verzuim en zorg (verzuimmanagement, WIA Eigen Beheer). Maar ook aan zaken als kinderopvang en fysiotherapie op het werk.

 

Onze activiteiten op het gebied van Employee Benefits zijn onder te verdelen in drie werkgebieden: visie en beleid, de productmatige invulling en, minstens zo belangrijk, de communicatie van een en ander richting de medewerkers.

Sommige voorzieningen zijn geregeld in de CAO en zijn daarmee verplicht voor alle bedrijven in die branche. Daarnaast hebben bedrijven de vrijheid om zelf extra benefits te regelen.
Een auto van de zaak, de telefoonaansluiting, kinderopvang. Vroeger noemden we dit soort voorzieningen secundaire arbeidsvoorwaarden. Nu noemen we ze employee benefits, extraatjes voor de werknemer. Die extraatjes kunnen grootse vormen aannemen: een flinke lease-auto, inrichtingskosten voor het huis, aandelenpakketten. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn werknemers veeleisend. Maar ook als personeel aantrekken niet lastig is, blijft een behoorlijk arbeidsvoorwaardenpakket nodig om werknemers te binden.

Overleg over voorzieningen


Sommige voorzieningen zijn geregeld in de CAO en zijn daarmee verplicht voor alle bedrijven in die branche. Daarnaast hebben bedrijven de vrijheid om zelf extra benefits te regelen. De verwachting is dat CAO's in de toekomst meer regelvrijheid laten voor de eigen onderneming. Zo kan de ondernemer met zijn personeel overleggen over de employee benefits die ze echt willen hebben.

Dat kan een voordeel zijn voor kleinere bedrijven, vanwege de open sfeer en het informele overleg. In grotere bedrijven zal de bestuurder van de onderneming met de OR moeten overleggen over de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Keuzemogelijkheden

Een goed pakket employee benefits biedt het personeel de keuze uit verschillende aanbiedingen. De werkgever moet er op letten dat de pakketten globaal evenveel waard zijn. Het is verstandig om vooraf te inventariseren waar de wensen naar uit gaan. Per branche en bedrijf verschilt de samenstelling van het personeelsbestand.

Werken er in uw bedrijf meer vrouwen dan mannen? Dan heeft u goede kans dat er meer vraag is naar ouderschapsverlof, deeltijdwerk, calamiteitenverlof en ontplooiingsmogelijkheden. Heeft u veel mannelijke twintigers in dienst? Dan zal de lease-auto een gewild artikel zijn. In de praktijk lopen de levensfasen en -stijlen van individuele personeelsleden door elkaar heen. Daarom is een gevarieerd employee benefits-pakket noodzakelijk.

Meer flexibiliteit gewenst

De pakketten hoeven niet altijd veel geld te kosten. Er is een trend dat werknemers meer vrije tijd willen. Dan komt u eind met het mogelijk maken van deeltijdwerk, of het laten inkopen van extra vakantiedagen. Andere zaken kosten geld, maar indirect profiteert u er ook weer van, omdat de kennis van medewerkers toeneemt als zij opleidingen volgen.

Door spaarmogelijkheden en optiepakketten blijven medewerkers het bedrijf trouw; daarbij verhogen ze de inzet van uw medewerkers.