U gaat uit elkaar, maar wat doet u dan met de huidige woning? Als u beiden de woning wilt verkopen, werkt de huidige situatie op de wo-ningmarkt niet echt mee. Blijft één van u in het huis wonen, dan zijn uw hypotheek en de fiscale regelgeving hieromtrent belangrijke aandachtspunten.

Als slechts één van u eigenaar is, hoeft de woning niet te worden verdeeld. De eigenaar kan in het huis blijven wonen. Staat de woning op naam van u beiden? Dan zijn er grofweg twee mogelijkheden: uitkopen of verkopen.

Wanneer de ene ex de andere uitkoopt door hypotheekverhoging, dan is over dit extra leningdeel de rente aftrekbaar. Wanneer de hypotheek echter is afgesloten op twee inkomens, is uitkopen financieel meestal niet mogelijk en zal de woning verkocht moeten worden.

Verkoopt u de woning, dan krijgt u mogelijk met onderwaarde te maken. De woning brengt dan minder op dan de hypotheekschuld. In dat geval moet de restschuld onder u beiden worden verdeeld. Blijft u in het huis wonen en is er - na taxatie - sprake van onderwaarde, dan vergoedt uw vertrekkende ex-partner naar rato zijn of haar aandeel in de woning én de onderwaarde.

Wij kunnen u met raad en daad bijstaan in deze toch al vaak beladen situatie. Neem contact op met een van onze adviseurs om u van de juiste adviezen te voorzien.