BRR pensioen advies is zowel nationaal als internationaal gericht. BRR pensioen advies beschikt over de juiste kennis en ervaring en is lid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD).


BRR pensioen advies is landelijk opererend en geeft volledig onafhankelijk advies. Wij zijn een organisatie die door gedegen training en opleiding, uitwisseling van kennis en ervaring en het gebruik van geavanceerde pensioenberekeningssoftware en informatiebronnen en permanent zich inspant om op een zo hoog mogelijk niveau te opereren.