De pensioenwereld verandert in een hoog tempo. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen van de Europese Unie. Al die veranderingen zijn wenselijk en noodzakelijk om de pensioensystemen en de sociale zekerheidsstelsels ook op langere termijn betaalbaar te houden.


Internationaal ondernemen

Binnen de Europese Unie is er bovendien steeds meer aandacht, gevolgd door maatregelen, voor grensoverschrijdend pensioenverkeer. BRR pensioenadvies adviseert een groot aantal Nederlandse bedrijven, die vestigingen hebben in andere Europese landen en zelfs in andere werelddelen, alsmede in Nederland gevestigde bedrijven, die onderdeel zijn van een buitenlandse multinational.


Multinational pooling

Grondige kennis van de sociale zekerheidstelsels en de pensioensystemen, die daarop van toepassing zijn, is dan ook onontbeerlijk. BRR pensioenadvies beschikt over die kennis en is ingewijd in de internationale netwerken van verzekeraars, die wereldwijd opereren. Profiteer van onze samenwerking met internationale partners


Grensoverschrijdend

Steeds vaker werken mensen grensoverschrijdend. Als grensarbeider of op basis van detachering. Weer anderen verkiezen een carriere als zogenoemd expatriots. Al deze mensen worden in de praktijk geconfronteerd met vaak onbegrijpelijke en ondoorzichtige regelgeving. De experts van BRR pensioenadvies staan hen, in het zoeken naar oplossingen, graag terzijde.