Wij assisteren bij het beheren, administreren en communiceren van de pensioenregeling. Wij brengen structuur aan in de pensioenadministratie en controleren de verwerkte mutaties en financiële afhandeling door de pensioenuitvoerder. Wij kunnen indien gewenst de volledige pensioenadministratie van a tot z uit handen nemen van HR of P&O.

Controle en beheer

Wij controleren alle communicatie van de uitvoerder van de pensioenvoorziening. Dat kan zowel voor kleine contracten, als voor omvangrijke contracten van honderden medewerkers. Alle polissen worden op detail door ons gecontroleerd voordat u en uw medewerkers ze ontvangen. Zo voorkomt ons team dat u wordt belast met eventuele administratieve fouten van de uitvoerder en of vele vragen van deelnemers en tijdrovende herstel inspanningen.

Tevens behandelen wij alle andere aspecten omtrent de collectieve pensioen regeling. Vragen over uiteenlopende mutaties zoals aanmelden nieuwe medewerkers, uitdiensttreding medewerkers, salarisaanpassingen, parttime dienstverbanden, waarde overdrachten, echtscheidingen en verevening alsmede pensioen begeleiding bij een overlijden.

Informatie en communicatie met uw werknemers

BRR kan daarnaast behulpzaam dat werkgevers voldoen aan de in de Pensioenwet gestelde eisen met betrekking tot de informatieplicht aan deelnemer en belanghebbende.

Communicatie met de deelnemer en belanghebbende van het pensioen is van groot belang om de waarde, het belang en rechten en plichten omtrent het pensioen kenbaar te maken. Wij verzorgen de pensioencommunicatie, van 1 op 1 gesprekken met (nieuwe) medewerkers tot sessies voor groepen werknemers, waarbij het pensioen in heldere, begrijpbare taal wordt uitgelegd.

Voor de pensioen beheerwerkzaamheden  worden wij ingeschakeld door werkgevers , accountants, (actuariële) pensioenadviesbureaus en pensioenuitvoerders.

Honorering

Bij BRR pensioenadvies heeft u vooraf duidelijkheid over de honorering. Onze tariefstelling is transparant. Vooraf maken wij gezamenlijk afspraken over onze beheerwerkzaamheden. U kunt kiezen uit een factuur op basis van uren maal tarief of een vaste fee per jaar.