Binnen BRR is er een aparte afdeling die zich bezighoudt met pensioen verzekeringen, vraagstukken en het beheer hiervan voor zowel particulieren als bedrijven. Pensioen is een materie waarbij een professioneel en onafhankelijk advies is gewenst. De vele wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben het er niet gemakkelijker op gemaakt. Denkt u in dit verband aan de levensloopregeling, afschaffing VUT, prépensioen en de overbruggingslijfrente, wijzigingen in de sociale verzekeringen, de intrekking van de pensioen- en spaarfondsenwet en de invoering van de pensioenwet in 2007 alsmede de veranderde positie van de DGA in de pensioenwet. Daarom kan een persoonlijk gesprek met één van onze pen-sioendeskundigen uitkomst voor u bieden.