Een PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. De oprichting van een PPI is mogelijk geworden sinds de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel introductie premiepensioeninstellingen (PPI). De wet is op 1 januari 2011 in werking getreden.


Kenmerken

Kenmerkend voor de PPI is dat zij pensioenregelingen mag uitvoeren, maar daarbij zelf geen risico's mag verzekeren (zoals lang leven, nabestaanden), en geen garanties over het rendement (de grondslag voor de uitkeringen) mag geven. Dat maakt de PPI geschikt voor zogenoemde Defined Contribution (DC)-regelingen, waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. De PPI kan deze risico's wel onderbrengen bij gespecialiseerde aanbieders, zoals bijvoorbeeld een verzekeraar.


De PPI valt onder de Pensioenwet. Ook de PPI dient bijvoorbeeld de startbrief en het UPO aan de deelnemers te verstrekken. Hierbij staan eenvoud, transparantie en online dienstverlening centraal.


Waarom overstappen naar PPI

Werkgevers kunnen ontevreden zijn over hun huidige pensioen en tonen zich bereid te switchen naar een andere pensioenaanbieder, mits er een goed alternatief voorhanden is.

Meer pensioeninleg door lage kosten, meer service voor pensioenfondsen, werkgevers en de deelnemers, eenvoudige uitvoering, minder administratieve lasten, betere communicatie en online inzichtelijkheid, waardoor de deelnemer in de pensioenregeling regie heeft over zijn eigen pensioengeld.


Een PPI is voor internationale bedrijven en multinationals een aantrekkelijk alternatief.

De PPI maakt het voor nieuwe toetreders, waaronder banken, eenvoudiger om de pensioenmarkt te betreden. Dit zal voor meer concurrentie en prijsdruk zorgen, wat gevolgen zal hebben voor de traditionele marktverdeling.'

Overweegt u om van een PPI gebruik te gaan maken of wilt u hierover meer weten? BRR pensioenadvies kan u helpen. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.