Pensioen is één van de belangrijkste (maar ook een zeer kostbare!) arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers. Daarom is het belangrijk dat u uw werknemers een goede pensioenregeling biedt, maar die ook aan uw wensen en budget voldoet. Door een voortdurende beweging van maatschappelijke ontwikkeling en wetgeving is dat helaas niet eenvoudig Daarom zijn de pensioendeskundigen van BRR pensioen advies graag uw partner in de begeleiding en ondersteuning van alles wat bij pensioen komt kijken.

BRR pensioenadvies geeft deskundig en passend advies met betrekking tot de pensioenregeling voor uw werknemers, zorgt voor volledig pensioenbeheer én spant zich in dat werknemers hun pensioenregeling waarderen. Uw werknemers krijgen inzicht in hun inkomen voor later en u heeft als werkgever een pensioenregeling die zo optimaal als mogelijk aan uw wensen en budget voldoet.

Wensen en budget

Wij starten ons advies altijd met het inventariseren van uw wensen en uw financiële randvoorwaarden en toetsen het kennisniveau van de werkgever. Dit vertalen wij naar een heldere pensioenregeling voor uw werknemers. U kunt rekenen op deskundig advies dat aansluit bij de meest recente wetgeving. Belangrijk is bijvoorbeeld dat uw pensioenregeling niet alleen nu, maar ook in de toekomst betaalbaar blijft.

Jaren vooruit met uw pensioenregeling

Ons advies impliceert ook een uitgebreide inventarisatie. Onze pensioenadviseur neemt uw eventuele huidige pensioenregeling, bedrijfsstructuur, -cultuur, wensen, budget en eerdere toezeggingen en verwachtingen met u door. Dat vraagt van beide partijen in het begin tijd en energie. Uiteindelijk levert u dit inzicht een passende pensioenregeling op.

Samenwerking pensioenverzekeraars

BRR pensioenadvies werkt samen met bijna alle pensioenverzekeraars in Nederland. Wij toetsen producten van verzekeraars en andere aanbieders op kwaliteit en geschiktheid in elk specifiek geval.

Pensioenbeheer

Een pensioenregeling vergt onderhoud. Bij personeelsmutaties, salarismutaties, wettelijke wijzigingen maar ook op administratief gebied. BRR pensioenadvies ondersteunt u hierbij op de manier die bij u past. U kunt het beheer volledig of deels aan ons uitbesteden. Ook kunnen wij behulpzaam zijn om dit zelf op een efficiënte manier uit te voeren.