Een zelfstandig ondernemer neemt een bijzondere positie in voor de opbouw van de oudedagsvoorziening. In tegenstelling tot de werknemer en de directeur-grootaandeelhouder kan een ondernemer geen 2e pijler pensioen opbouwen. Wel zijn er diverse andere mogelijkheden voor de zelfstandig ondernemer om op een fiscaal aantrekkelijke manier een oudedagsvoorziening op te bouwen. 

Pensioenmogelijkheden zelfstandig ondernemer


-    Lijfrenteverzekering of bankspaarrekening

-    Omzetten stakingswinst in (direct ingaande) lijfrente

-    Fiscale Oudedagsreserve

-    Voortzetten pensioenregeling werkgever

-    Beroepspensioenfonds

-    Vrije vermogensvorming (Box III)


Bij de zelfstandig ondernemer moeten de risico's bij overlijden (nabestaandenpensioen en wezenpensioen) en bij arbeidsongeschiktheid (AOV)  niet vergeten worden! Deze risico's kunnen meestal niet zelf worden gedragen en kunnen vaak tegen acceptabele premies worden verzekerd.