ZiekteverzuimverzekeringDe ziekteverzuimverzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers op grond van de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ).

 


Verantwoordelijkheden werkgever

Als werkgever heeft u de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (denkt u hierbij aan de Wet Poortwachter). U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke medewerker gedurende 104 weken door te betalen. In veel arbeidsovereenkomsten en CAO’s is zelfs een aanvulling tot 100% van het salaris bepaald.


Ziekteverzuim van uw medewerkers brengt enorme kosten met zich mee. Bij het risico van ziekteverzuim zijn er twee soorten kosten onderscheiden namelijk:

 


Directe kosten

Dit betreft de salariskosten en bijkomende werkgeverslasten die de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst verplicht is door te betalen aan zijn werknemer.

 

Indirecte kosten

Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden om de zieke werknemer te vervangen en de kosten die het gevolg zijn van productieverlies door het wegvallen van de zieke werknemer.


Langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft nog ingrijpender gevolgen voor uw bedrijf. Vooral kleinere werkgevers kunnen daardoor in financiële moeilijkheden geraken.


Hierdoor is het raadzaam een ziekteverzuimverzekering te overwegen. Een ziekteverzuimverzekering kan op twee manieren worden afgesloten:


- conventionele basis (vaak voor de kleinere bedrijven)
- stop-loss variant (vaak voor wat grotere bedrijven)

Bij de conventionele verzekering geldt een eigen risico in tijd, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer wordt overeengekomen.Bij de stop loss verzekering geldt een eigen risico in geld: Als het totale bedrag dat de werkgever in een jaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere bedrag voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren.

Op maat samengesteld

De ziekteverzuimverzekering kan door ons op maat worden samengesteld voor uw bedrijf. Zo zijn er onder meer keuzemogelijkheden voor de werkgever ten aanzien van de wachttijd en het verzekerde percentage van de loonsom. Daarnaast kan bij sommige verzekeraars een WIA Bodemverzekering worden meeverzekerd.
Daarnaast zijn er vele verzekeraars welke verschillende ziekteverzuim producten aanbieden met elk hun eigen premiestelling, voorwaarden en voor en nadelen. Wij kunnen als onafhankelijk intermediair de verschillende oplossingen voor u op een rijtje zetten.
Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te onderzoeken en u van het juiste advies te voorzien.