Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een eigenaar van een plezierjacht heeft mij eens uitgelegd, dat je als eigen van  een boot maar twee gelukkige dagen hebt, namelijk de dag dat je het koopt en de dag dat je het verkoopt.
Of dit voor de eigenaar van het plezierjacht in het  navolgende geval eveneens op gaat weet ik niet.
Eind oktober 2007 moet een plezierjacht met de naam “Whatever”  per schip vanaf Rotterdam worden verscheept naar Willemstad, Curaçao.
Het jacht wordt in Rotterdam door de stuwadoor op een daartoe bestemde bok geplaatst en aan een flatrack vastgesjord. Dit geheel wordt met een container heftruck van de stuwadoor over de kade “enigszins onbehoedzaam” getransporteerd naar het zeeschip. Tijdens dit transport raakt het jacht de hefmast van de heftruck en raakt hierdoor tevens los van de bok.
Er ontstaat hierdoor een scheur en een gat in de romp van het jacht  en een schade expert stelt de schade vast op een bedrag van Euro 8.500,--. Door deze ontstane schade kan het jacht niet naar Willemstad, Curaçao worden verscheept en blijft op de kade in Rotterdam achter.
Begin november volgt er een stormwaarschuwing en het jacht wordt door medewerkers van de stuwadoor lekker strak gesjord,want stormschade moest worden voorkomen!
En inderdaad het schip bleek geen stormschade te hebben opgelopen,  echter er bleek een ander kleinigheidje aan de hand te zijn. Als gevolg van het geestdriftige sjorwerk bleek onder ander de mast van het jacht te zijn kromgetrokken.  De schade die hier het gevolg van is bedraagt ruim Euro 22.000,--!
Ik vraag mij, wat je als eigenaar van dit “plezierjacht” denkt, als deze onheilstijding je bereikt.  Altijd blijven lachen wat er ook gebeurt?
De stuwadoor in kwestie verwijst uiteraard naar de stuwadoorscondities,  waarin de aansprakelijkheid van de stuwadoor worden beperkt. 
De eigenaar  bleek gelukkig voor het transport Rotterdam naar Willemstad, Curaçao een verzekering te  hebben afgesloten, die deze schades dekt. Hierdoor wordt de eigenaar niet direct geconfronteerd met de beperking volgens de stuwadoorscondities.
Wellicht heeft de eigenaar het jacht inmiddels verkocht en de “tweede”gelukkige dag beleeft en denkt hij op het zonnige Curaçao: “Whatever! Let it be!”