Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Wie (aard)appelen vaart!

Een exporteur van pootaardappelen verkoopt op basis van de Incoterm 2000 CIF Beirut Port een partij pootaardappelen. De exporteur, sluit zoals het volgens de afgesproken Incoterm hoort ten behoeve  de  koper/ontvanger  een transportverzekering af. De pootaardappelen worden keurig in een reefer container gestuwd en richting Beirut met alle daarbij behorende documenten verscheept.

De container arriveert te Beirut en wordt aldaar op de Port Terminal geplaatst voor fytosanitaire  inspectie alsmede voor controle door de locale douane autoriteiten.

Een aantal dagen na aankomst van de container wordt de exporteur door de ontvanger gewaarschuwd, dat er uit de betreffende container  water zou stromen! De partij zou volgens de ontvanger hierdoor als verloren moeten worden beschouwd en geeft aan, dat er voorlopig van enige betaling van de factuur geen sprake kan zijn.

Dit feit wordt gemeld bij de betrokken verzekeraar en deze schakelt, gelet op de verzekerde waarde van de pootaardappelen, een expert voor nader onderzoek in om de oorzaak te onderzoeken en de gevreesde schade aan de aardappelen vast te stellen.

Uit het onderzoek, dat door de expert ter plaatse werd uitgevoerd kwam naar voren, dat de container was aangesloten op  het elektrische circuit en goed functioneerde en de temperatuur van de container en inhoud gegeven de omstandigheden normaal bleek te zijn.

De expert stelde geen beschadigingen aan de betreffende container vast en van waterschade, zoals de ontvanger beweerde, bleek , hoe merkwaardig dan ook, in het geheel geen sprake te zijn.
De ontvanger kon hiervoor geen duidelijke verklaring opgeven aan de expert!

Voor alle zekerheid werden monsters van  de partij pootaardappelen voor nader onderzoek naar een laboratorium te Beirut gebracht, alwaar ze door een heuse professor en  landbouwkundige aan een onderzoek onderworpen.

Uit dit onderzoek blijkt, dat de pootaardappelen goed en gezond zijn en ook  niet besmet zijn door wat voor ziekte dan ook.  Ze zijn zelfs niet aangetast door insecten!

Al met al blijkt er dus geen schade te zijn en hiervan wordt de ontvanger op de hoogte gesteld en verzocht de partij in ontvangst te nemen.

Dan krijgt deze zaak ineens een zeer merkwaardige wending en krijgt de exporteur via de Neerlandse Algemene Keuringsdienst  het bericht, dat de  Libanese autoriteiten deze partij pootaardappelen afkeuren en niet ingevoerd mogen worden. Dit ondanks het feit, dat uit onderzoek blijkt, dat de partij goed, gezond en niet besmet of ziek is.

Het risico van afkeuring is niet medeverzekerd en de partij wordt op kosten van de exporteur naar Nederland terug getransporteerd en alhier tegen een behoorlijke minderwaarde doorverkocht.
Deze betaalt uiteindelijk het gelag.

Het heeft er alle schijn van de ontvanger heeft geprobeerd een aantal betrokken partijen in deze beentje te lichten, maar is daar niet in geslaagd.  Waarom de Libanese autoriteiten de beslissing hebben genomen de partij niet toe te laten laat ik maar in het midden.