Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

U zult ongetwijfeld denken C.O.O. wat houdt dit in? Is het een nieuwe INCOterm ?
Neen, maar ik ben door een aantal Nederlandse ladingontvangers, welke mij voor advies hebben benaderd,  tegen een raar fenomeen aangelopen. Het heeft  in dit verband met een bestaande INCOterm te maken en wel met de INCOterm Cost, Insurance  and Freight , afgekort C.I.F.

Ik zal het deze maal niet hebben over risico’s in geval van schade en verlies en de overgang daarvan, maar over de verdeling van de kosten tussen verkoper en koper.

Volgens deze INCOterm dient de verkoper de goederen af te leveren aan boord van het schip in de verschepinghaven op de afgesproken datum of binnen de overeengekomen termijn en voor eigen rekening een vervoerovereenkomst te sluiten naar de overeengekomen bestemmingshaven.

De verkoper is onder deze INCOterm verplicht te betalen:

- alle kosten van de goederen vanaf het tijdstip dat deze zijn geleverd overeenkomstig het hierboven  
vermelde;
- de vracht en overige kosten die uit het sluiten van de vervoerovereenkomst voortvloeien;
- de verzekeringskosten;
- eventuele lossingskosten in de bestemmingshaven die onder de vervoerovereenkomst voor 
rekening voor de verkoper zijn;
- waar van toepassing, de kosten van de voor uitvoer vereiste douaneformaliteiten en alle rechten,
belastingen en overige bij uitvoer  verschuldigde heffingen en voor doorvoer door enig ander
land indien deze onder de overeenkomst voor rekening van de verkoper kwamen.

In de gevallen, waarvoor ik ben benaderd  gaat het om goederen stromen vanuit India en China, die op basis C.I.F. en prepaid freight  worden verkocht aan in Nederland gevestigde ladingontvangers.

De verschepende agent/expediteur wijst in Nederland een zogenaamde ontvangstexpediteur aan, die uiteindelijk er voor moet zorgen, dat de betreffende goederen aan de ladingontvanger worden uitgeleverd.

Een aantal gerenommeerde Rotterdamse   expediteurs blijken de ladingontvanger dan ineens extra kosten in rekening te brengen. De termen die hiervoor gebruikt worden zijn verschillend en variëren van Cost of Origin (C.O.O.) tot  Port of Discharge, Disbursement, Voorkosten buitenland  en nogmaals Oorsprong kosten.

Op grond van de tussen verkoperen en koper overeengekomen INCOterm C.I.F. worden mijn inziens deze kosten geheel ten onrechte aan de ladingontvangers in rekening gebracht.  Waarvoor deze kosten zijn gemaakt en of ze daadwerkelijk zijn gemaakt kan ik niet overzien.

Bepaalde ladingontvangers hebben  geprotesteerd tegen het in rekening brengen van deze kosten.  Het gaat om een relatie waar de ontvanger niets mee te maken heeft. Met de expediteur als deze niet door hem is ingeschakeld , heeft hij niets te maken.

Ik ben van mening dat  de ladingontvanger niet verplicht kan worden deze kosten in Rotterdam te voldoen!