Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een Nederlandse wegvervoerder krijgt opdracht om  zorg te dragen voor het transport van 26 pallets met wijn. Deze partij dient op 27 april jl. te Duitsland te worden geladen en op 28 april jl. af te leveren bij een bekende groot grutter in Nederland.

Aangezien deze vervoerder op dat moment geen combinatie in de buurt van het laadadres heeft wordt besloten de vracht aan te bieden op de internet vrachtbeurs Timocom.
Hierop wordt gereageerd door een vervoerder uit Wenen, genaamd Erdogan Transport KEG.

Door de Nederlandse wegvervoerder wordt ter controle allerlei informatie bij dit bedrijf opgevraagd waaronder een dekkingsbewijs  voor de CMR-aansprakelijkheidsverzekering. Op basis van de ontvangen informatie krijgt deze vervoerder de transportopdracht.

Als de goederen op 29 april jl nog niet zijn afgeleverd neemt men contact op Erdogan Transport KEG en krijgt men van deze zijde de mededeling dat de betreffende vrachtauto panne heeft en dat de reparatie gaande is. De goederen zullen uiterlijk op 2 mei jl worden afgeleverd op het losadres.

Ook dan verschijnt de vrachtauto niet en neemt men weer contact op, maar dan blijkt dat de telefoonnummers en de e-mail adressen niet meer functioneren.

De goederen zijn dan al lang verdwenen.

Dan blijkt, dat de Nederlandse wegvervoerder het slachtoffer is geworden van een Timocom-fraude, waarbij een bestaand bedrijf is overgenomen door een criminele organisatie die gebruikt maakt van niet te traceren prepaid telefoonnummers en email adressen.

De Nederlandse wegvervoerder blijft in dit geval zonder een slok op te hebben met een enorme kater zitten.