Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een container met dakpannen wordt per schip verscheept richting Aruba.
Bij aankomst en na opening van de container stelt de ontvanger schade aan een aantal pallets vast en meld de schade onder de door hem afgesloten goederentransportverzekering.
De verzekeraar keert op basis van de verzekerde som € 0,80 per beschadigde dakpan uit. De ontvanger reageert als door een wesp gestoken en legt uit, dat deze uitkering te laag is.
Nieuwe vervangende dakpannen kosten geen € 0,80 maar € 2,00 per stuk en de ontvanger wenst het verschil onder de goederentransportverzekering te ontvangen van de verzekeraar.
Onderzoek wijst uit, dat de beschadigde partij een restpartij was, welke met een korting is verkocht en bovendien heeft de ontvanger in verband met te betalen invoerrechten en dergelijke er bewust voor gekozen deze partij voor een lager bedrag te verzekeren.
Door aldus te handelen schiet de ontvanger zich daarmee in de eigen voet en doet uiteindelijk zichzelf tekort.
De verzekerde som, zoals in dit geval, is de maatstaf waarover door de verzekeraar de premie wordt berekend en gehanteerd wordt voor de schadeberekening.
De verzekerde som dient op een juiste wijze door de verzekerde (landingbelanghebbende)  te worden vastgesteld, dus de waarde van de goederen te verhogen met alle niet daarin begrepen kosten, zoals bijvoorbeeld vooruit betaalde vracht en dergelijke en dit alles kan nog worden verhoogd met het gebruikelijke percentage van de imaginaire winst.