Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

De bedrijfsleiding van een Spaanse groothandel in vis en visproducten komt er begin januari van dit  jaar via informatie van buiten achter dat er exclusieve visproducten spot goedkoop bij verschillende supermarkten te koop worden aangeboden.
Het betreffende bedrijf levert deze producten niet aan deze supermarkten.

De Guarda Civil wordt ingeschakeld en bevestigt aan de bedrijfsleiding dat men diverse malen ’s nachts auto’s  van dit bedrijf heeft zien rijden.

Er wordt een voorraad controle gehouden en er blijkt op dat moment een tekort te worden vastgesteld van ongeveer 20.000 kg tot 30.000 kg vis en overige producten.

Doormiddel van beeldopnamen van de beveiligingscamera’s komt men er achter, dat één van de medewerkers met enkele van zijn kornuiten  ’s nachts van de opgeslagen voorraad vis steelt.
Het blijkt dan tevens, dat de leiding van het bedrijf of de daartoe aangewezen personen niet of nauwelijks in het verleden hebben bekeken.  Achteraf gezien is dat niet zo handig en heeft de bedrijfsleiding toch een beetje zitten slapen!

Er wordt met behulp van de politie een val opgezet en bij zijn eerst volgende poging tot diefstal wordt deze medewerker op heterdaad betrapt en gearresteerd.

De medewerker wordt ondervraagd door de politie en bekend dat de diefstallen gedurende de periode november 2012 en januari van dit jaar hebben plaatsgevonden.

 

De betreffende supermarkten krijgen ook bezoek van de Guarda Civil en deze kunnen een inkoopfactuur overleggen van een “zakenman” in Algeciras. Naar deze meneer wordt nog verder onderzoek verricht door de Guarda Civil.

Verder bleek, dat de dieven een kopie hebben weten te bemachtigen van de master key van het pand en de koelruimten, waarvan het origineel in het bezit is van het hoofd van de productie afdeling.
Hoe dit precies zit zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen.

De bedrijfsleiding schat dat de totale hoeveelheid gestolen vis
op zo’n 70.000kg met een waarde van Euro 500.000,00 à Euro 700.000,00.

Deze diefstal wordt onder de opslagverzekering gemeld en de verzekeraars benoemen een schade-expert om nader onderzoek te doen.

Uit dit onderzoek komt eveneens naar voren, dat de dieven
zonder deuren en dergelijke van het pand te forceren (braak) zijn binnengekomen.

De betreffende opslagverzekering geeft een “All-Risk” dekking echter ten aanzien van diefstal wordt in de polis specifiek bepaald, dat dit slechts gedekt na braak aan het pand.  Daar is hier echter geen sprake van en de verzekeraars wijzen de schade op grond hiervan af.,

De verzekerde is het met dit standpunt niet eens en vindt dat er wel sprake is van braak en overweegt de verzekeraars voor de rechter te dagen.  Gelet op de overduidelijk bepaling in de polis op dit punt lijkt mij dit geen haalbare kaart.