Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Soms kun je als expediteur niet helemaal je dag hebben en maak je een vergissing zoals in het hierna beschreven geval.
Een zending elektronica dient in opdracht van een verlader per vliegtuig naar een bestemming in het Oostblok te worden verzonden. De expediteur zet de betreffende zending in zijn loods klaar. Echter het personeel in de loods maakt een vergissing een geeft een verkeerde partij mee.
Gedurende het transport en bij de inontvangstname door de ontvanger wordt deze verwisseling niet opgemerkt.  Nadat deze verwisseling aan het licht is gekomen werd getracht deze partij om te wisselen, maar door het ontbreken van de juiste documenten  stuit dit op onoverkomelijke bezwaren. De zending blijft staan waar hij staat en na geruime tijd claimt de verlader een totaal verlies bij de expediteur, dit ondanks het feit dat deze zelf voor het transportrisico is verzekerd!
De schade blijkt enorm in de papieren te lopen. De vraag rijst uiteraard wat het standpunt van deze verzekeraar is. Dit blijft echter een raadsel. Tussen de verlader en de expediteur blijkt een contract te bestaan. Op grond hiervan kan de expediteur zijn aansprakelijkheid beperken tot een bedrag van ongeveer Eu 3.200,00. Deze uitleg wordt niet geaccepteerd. De verlader vindt dat er sprake is van “Gross negligence”.
Hier kan geen sprake van zijn, want een dergelijke vergissing is naar mijn mening een menselijke fout en brengt normaal gesproken geen grove schuld of ernstige onzorgvuldigheid met zich mee.
De partijen zijn er met elkaar nog niet uit. Dit muisje krijgt nog een staartje.