Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Goede voornemens too!?

In januari van dit jaar heb ik geschreven, dat ik zou proberen mij dit jaar niet meer te ergeren, doch slechts te blijven verbazen.  Dit laatste is zeker gelukt!
In een dispuut tussen een verkoper en koper omtrent de vraag wiens algemene voorwaarden van toepassing waren bleek achteraf de uitkomst kinderlijk eenvoudig te zijn.
In de voorwaarden van de verkopende partij bleek echter  een bepaling te zijn genomen, dat indien deze strijdig waren met die van de verkoper, de voorwaarden van de laatste dan gelden. Niet zo’n handige  bepaling zou ik zeggen.
Kan het nog gekker? Jawel!
Dit jaar kwam mij een brandverzekering voor gebouwen onder ogen, waarin een zogenaamde “All Risks”  dekking was opgenomen.  De polis bevatte een aantal merkwaardige uitsluitingen. Zo werd onder ander schade uitgesloten als gevolg van verandering van smaak  en verdamping. Nogmaals het betref hier een gebouwenverzekering!
Wat moest ik mij daarbij voorstellen? Een directielid, dat terug komt van een lunch, uit zijn auto stapt, dan onder de wenkbrauwen doorkijkend naar gebouw denkt “Wat een lelijke kleur van het verfwerk” dit moet anders!  Dan blijkt, dat verandering van smaak niet is gedekt.  Jammer, jammer!
Of op een ochtend staan medewerkers en directie bij een lege plaats, waar voorheen het bedrijfsgebouw had gestaan. Plotsklaps verdwenen door verdamping. Helaas, helaas niet gedekt!
Het zal wel aan mij liggen, maar de gedachte hier achter ontgaat mij geheel.
Via een bevriend accountant kwam mij ter ore, dat een relatie van hem door de bank geherfinancierd moest worden. De bank werd uitgenodigd  voor een gesprek.  De financiering bleek geen probleem en hem werd met droge ogen medegedeeld, dat de bank ook zijn verzekeringen wilde hebben, waardoor er nog een extra rentekorting kon worden gegeven. Koppelverkoop? Wel neen! Gewoon slim zaken doen. Vraag me af of de heren Bos en Zalm  hiervan op de hoogte zijn!  De ondernemer in kwestie bleek lef te hebben en is van bank gewisseld.
Zal het in 2010 anders worden? Ik hoop van niet, want dat zou mij kunnen beperken in de onderwerpen waarover  ik dan kan schrijven.
Heb ik zelf nog goede voornemens 2010?  Niet anders dan de voorgaande jaren. Saai hé!
Ik wens u allen een goed en gezond 2010 toe!