Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Goede voornemens

Ik heb nog nooit in mijn leven , tegen het eind  van ieder jaar goede voornemens voor het nieuwe gemaakt of uitgesproken, maar daar is in december 2008 voor het eerst verandering ingekomen.
Ga ik dan gezonder leven door bijvoorbeeld  meer te  bewegen,  door op te letten wat ik eet en drink. Niets van dat alles. Mijn voornemen is dat ik mij minder wil gaan ergeren!
Ik zal mij niet langer ergeren aan Rechters, die er tijden over doen om in geschillen onder verzekeringsovereenkomsten tot een vonnis trachten te komen, zoals bijvoorbeeld in een geschil onder een transportverzekering, waarbij in februari 2007 door de advocaten van de betrokken partijen voor de Rechtbank te Rotterdam pleidooi is gehouden.
De Rechter bepaalde dat op 14 maart in dat zelfde jaar door hem vonnis zou worden gewezen.
Het werd door de Rechter aangehouden tot 26 september 2007, toen tot 16 april 2008, daarna tot 2 oktober 2008, heel snel tot 22 oktober 2008, waarna het helaas door deze Rechter op 9 april 2009 werd bepaald. Hoezo moet een Rechter in een geschil voor betrokken partijen snel duidelijkheid verschaffen?
U kunt mij  dus niet meer betrappen op het feit, dat ik mij zal ergeren over dit soort kwesties. Echt niet!
Zo zal ik mij verder niet ergeren aan de verzekeraars met onduidelijke verzekeringsvoorwaarden,  ook al zijn ze zo helder als…..!
Zo is de duur en het einde van de verzekeringsovereenkomst in de voorwaarden van deze verzekeraar zeer uitvoerig geformuleerd. Voor  een leek  zijn ze daardoor tevens moeilijk te begrijpen en blijken bij nadere bestudering  in de meeste gevallen in het voordeel van de verzekeraar uit te vallen.  
Zo kan deze verzekeraar volgens  de door hem opgestelde voorwaarden ook de overeenkomst tussentijds  met een termijn van twee maanden opzeggen in geval van “ andere bijzondere gevallen”, wat dat ook moge zijn.  Dit kan in de praktijk, naar mijn bescheiden mening,  tot leuke discussies leiden.
 Als de verzekeraar tussentijds, op grond van de verzekeringsvoorwaarden mag opzeggen, dan geldt dit volgens de wet ook voor de verzekeringnemer. De opzegmogelijkheden van de verzekeringnemer kan een verzekeraar dus uitsluitend beperken door afstand te doen van zijn eigen opzegmogelijkheden.
Ook in dit soort gevallen zult u mij niet meer kunnen betrappen op enige vorm van ergernis.
Of ik het zal volhouden, dat zal de toekomst moeten uitwijzen en tot die tijd zal ik mij slechts blijven verbazen! Echt waar!