Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een Nederlandse vervoerder , die te goeder naam en faam bekend staat, krijgt opdracht om in Zuid-Spanje een geladen en verzegelde trailer, waarvan de eigenaar een Spaans bedrijf is,  aan te koppelen voor doorvervoer naar Groot-Brittannië.  De betreffende lading moet voor een bepaalde datum, vanwege een actie, in de schappen van een bekende winkelketen te liggen.
Na ontvangst van de benodigde papieren en bescheiden neemt het vervoer zijn aanvang en lijkt er al met al niets aan de hand en verloopt een en ander voorspoedig.
Op enig moment komt de chauffeur met de combinatie in Frankrijk bij een tolpoort, alwaar een politiecontrole aan de gang blijkt te zijn.  Op een teken van één van de gendarmes moet de chauffeur de combinatie voor controle aan de kant zetten.
Bij deze controle zijn tevens honden aanwezig en deze ruiken iets anders dan onraad.
De  combinatie wordt naar aanleiding hiervan verder gecontroleerd en tot grote schrik van de chauffeur blijkt, dat er achter een loze ruimte, die zich naast de luchtketels aan de achterzijde van de trailer bevindt cannabis is verstopt.
Na een petit discussion met de gendarmes verdwijnt de chauffeur in het cachot en wordt de combinatie met lading en al door de douane in beslag genomen.  Op het kantoor van de vervoerder in Nederland is men door deze onverwachte gebeurtenis in rep en roer geraakt en vanwege de tijdsdruk, de goederen moesten voor een bepaalde datum worden afgeleverd, ontstaat er  enige vorm van `` lichte`` paniek! Mocht blijken, dat de chauffeur van een en ander op de hoogte was, dan is de vervoeder in alle opzichten het “haasje”.
De vervoerder schakelt  de verzekeraar van zijn vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering in, welke een advocaat inschakelt.
In de tussentijd wordt de chauffeur uitvoerig verhoord en trekt men zijn handel en wandel na.
De ingeschakelde advocaat neemt contact op met de desbetreffende douanepost en na zeer uitvoerig overleg weet deze te bewerkstelligen, dat de douane bereid is de combinatie plus lading vrij te stellen als er een borg van Euro 25.000,-- wordt gesteld.
Na  overleg met de verzekeraar van de vervoerder blijkt, dat deze bereid is de gevraagde borg te stellen. Dan moet er de benodigde papieren rompslomp worden geregeld, hetgeen heel wat voeten in de aarde heeft, voordat de Franse douane zijn goedkeuring hieraan kan hechten, maar uiteindelijk komt dit voor elkaar en wordt de combinatie met lading vrijgesteld door de douane.
Inmiddels blijkt uit het onderzoek door de gendarmes en de douane dat noch de chauffeur en de vervoerder bij deze smokkel zijn betrokken en de chauffeur mag tot zijn opluchting het cachot verlaten, de combinatie meenemen en het transport verder voorzetten.
De goederen bereiken gelukkig  op tijd de plaats van bestemming, dus al met al eind goed al goed!