Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Na de afgelopen kerst gezellig met de familie te hebben doorgebracht, stelt een logistiek dienstverlener vast, dat in het kerstweekend zijn loods niet door de Kerstman, maar door het dievengilde is bezocht.
Er blijkt een van de panelen van de roldeuren te zijn doorgezaagd, waardoor het mogelijk is geweest de loods binnen te komen.  Doordat er trailers met containers achterwaarts tegen de loods geparkeerd hebben gestaan is het voor de daders mogelijk geweest om vrijwel uit het zicht te blijven.
Na  inventarisatie blijkt, dat er enkele kartons met damestassen, zomerkleding, led lights en lichtreclameborden te zijn gestolen.
De daders hebben kans gezien buiten het bereid van de bewegingsmelders te blijven, maar zijn wel door de camera’s geregistreerd. Hieruit blijkt, dat men in het weekend tweemaal in de loods is geweest.
Er wordt aangifte gedaan en de technische recherche doet onderzoek en vindt in de loods van één van de daders een zogenaamde schriftelijke ontbieding van de lokale politie.
Echter uit de camera beelden blijkt, dat de persoon die daar te zien is niet degene is op wiens naam de ontbieding staat en de Officier van Justitie wil bij deze persoon geen huiszoeking doen, daar het niet duidelijk is op welke wijze deze ontbieding in de loods is gekomen. Hij kan er natuurlijk ook zijn ingewaaid! Het onderzoek loopt nog en ik ben benieuwd wat daar uit zal gaan komen.
Voor de dieven van het echt feest, voor de logistiek dienstverlener uiteindelijk niet.