Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

In het voorjaar van 2009 krijgt een luchtvrachtexpediteur de opdracht van een in Nederland gevestigde ontvanger een  speciaal gebouwde computer configuratie in ontvangst te nemen.
Het gewicht van de zending bedraagt 25 kg en heeft een waarde van ongeveer Euro 23.000,--.
De expediteur bevestigt een en ander schriftelijk aan de ontvanger.  Op het briefpapier van de expediteur wordt onder andere verwezen aan de Fenex Condities van 1  juli 2004.

Medio juli meldt de ontvanger zich weer bij de expediteur en vraagt zich af waarom deze configuratie nog niet is afgeleverd. De expediteur had hem toch al enige tijd daarvoor in ontvangst genomen van de luchtvaart maatschappij?

Onderzoek door de betreffende expediteur wijst uit, dat deze inderdaad de zending in ontvangst heeft genomen en deze blijkt ook  in de loods te zijn ingeslagen, maar blijkbaar tijdens opslag in het ongerede is geraakt.

De ontvanger stelt de expediteur voor het verlies van de configuratie aansprakelijk en wel voor een bedrag van Euro 42.000,--. Het blijkt, dat de configuratie in een beperkte oplage is gebouwd en dat in de tussentijd de onderdelen hiervoor veel duurder zijn geworden.

De expediteur wijst op grond van de Fenex Condties van 1 juli 2004 iedere aansprakelijkheid voor het ontstaan van deze schade richting de ontvanger van de hand.

De ontvanger pikt dit niet en schakelt een advocaat in om de schade op de expediteur te verhalen.
Na wat briefwisselingen over en weer besluit de ontvanger naar de Rechter te stappen.

De ontvanger voert in zijn verweer bij de Rechtbank ondermeer aan, dat de expediteur zich niet kan beroepen op de toepasselijkheid van de Fenex Condities, daar deze niet aan hem ter hand zijn gesteld!

De Rechtbank buigt zich, na het horen van partijen, over deze kwestie en komt tot het oordeel dat de expediteur aansprakelijk is voor deze schade.

De Rechtbank vindt, dat de expediteur zich niet kan beroepen op welke voorwaarden dan ook.
Dit komt door de verwijzing op het briefpapier van de expediteur naar verschillende stelsels van voorwaarden zonder daarbij aan te geven op welke activiteiten respectievelijk werkzaamheden deze van toepassing te zijn. De Rechtbank vindt dit onduidelijk en onredelijk, los van het feit, dat voorwaarden(welke dan ook)  in het geheel niet door de expediteur aan zijn opdrachtgever ter hand zijn gesteld.

De expediteur moet bloeden voor de volle schade!

In het geval dat de expediteur een en ander wel goed zou zijn overeengekomen met zijn opdrachtgever dan had de mogelijkheid bestaan zijn aansprakelijkheid te beperken op grond van de Fenex Condties van 1 juli 2004 tot een bedrag van ongeveer Euro 120,-- hetgeen gebaseerd is op het gewicht van de zending bij verlies in dit geval.

De expediteur heeft wel leergeld in dit geval moeten betalen.