Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een Belgische groothandel in verse en diepgevroren vis en aanverwante producten verkoopt op basis van de Incoterm Ex Works eind april 2009 een partij diepgevroren tong filets en tonijn aan een Spaanse afnemer.
De Spaanse afnemer van deze partij schakelt een vervoerder uit Luxemburg in, welke een Belgische ondervervoerder inschakelt, die op zijn beurt weer een Litouwse opvolgend vervoerder inschakelt om het daadwerkelijke transport  te laten uitvoeren.
U voelt hem waarschijnlijk al aankomen, de partij blijkt bij aankomst in Spanje door een defect van de koelinstallatie van de vrachtauto te warm te zijn (-2°C in plaats van -18°C).
De ontvanger plaatst naar aanleiding hiervan een bemerking op de vrachtbrief en weigert de partij in ontvangst te nemen.  Namens de betrokken goederentransportverzekeraars wordt er een expert ingeschakeld, die in overleg met de Spaanse afnemer besluit de partij naar Nederland te laten vervoeren, ten einde voor deze partij een koper te vinden.
Op de afgesproken tijd en plaats wacht de expert op de Litouwse vervoerder, doch deze is in geen velden of wegen te bekennen.  Eerst na enkele dagen meldt deze vervoerder zich dan toch en blijkt tot verbazing van de expert  dat de vervoerder de partij in een andere vrachtauto heeft overgeladen, maar wel op een dusdanige onhandige manier, dat deze partij ter plaatse niet kan worden gelost.
In overleg wordt besloten de partij naar een ander koel-/vrieshuis te vervoeren, waar de partij wel, zij het met de nodige moeite, kan worden gelost.
Bij inspectie van de partij door de expert is er wel sprake van enige transportschade, maar blijkt de kwaliteit van de filets twijfelachtig te zijn.
De tong filets blijken van West -Afrikaanse afkomst te zijn en zijn oud en kanariegeel!  Er wordt nog net niet “happy birthday to you”gezongen. Hiervan wordt melding gemaakt aan de Spaanse afnemer en de Belgische groothandel, welke laatste zich tot nu toe in stilzwijgen heeft gehuld.
De Spaanse afnemer geeft de expert te kennen, dat de partij maar verkocht moet worden aan de hoogste bieder. Met deze twijfelachtige eer spant de expert zich echt tot het uiterste in, maar de ene na de ander belangstellende haakt vanwege de miserabele kwaliteit  van de tong filets.
Na veel pijn en moeite vind de expert toch nog een belangstellende die de partij filets tegen een geringe waarde wil opkopen.
De Spaanse afnemer heeft tot nu toe geweigerd de nota van de Belgische groothandel te voldoen en ik ben benieuwd of deze laatste in deze kwestie nog van zich laat horen. Voorlopig eet ik geen West -Afrikaanse tong, alhoewel, je moet wel heel erg kleurenblind zijn om deze niet te herkennen!