Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Er was eens een handelsmaatschappij in laboratoriumgoederen gericht op biosystems die een transactie aangaat met in Saudi Arabië gevestigd bedrijf.
Over het een ander wordt goed nagedacht en de verkoper in deze komt met de koperde Incoterm
CIP (Incoterms 2000) en dit wordt keurig op alle documenten, waaronder de handelsfacturen vermeld.

Het is de bedoeling, dat deze zending per vliegtuig wordt vervoerd. Hiertoe benadert de verkoper een logistiek dienstverlener, welke zich met name bezighoudt met het doen verzorgen van luchttransporten.

Deze logistiek dienstverlener krijgt de opdracht om dit transport te verzorgen.
Vermeld dient te worden, dat het hier goederen betreft, die gekoeld vervoerd moeten worden en zijn daarom verpakt in piepschuim dozen, waarin zich icepacks bevinden.

De zending wordt door de verkoper gereed voor transport gemaakt en de logistiek dienstverlener laat deze door een vervoerder ophalen en naar zijn luchtvrachtloods brengen.

Na enkele dagen blijkt, dat deze zending nog in de loods staat en niet zijn uitgeleverd aan de luchtvaartmaatschappij voor het transport.

De zending moet als verloren worden beschouwd, daar de icepacks hun koelfunctie hebben verloren.
De verkoper wordt direct hiervan op de hoogte gesteld en deze stelt op zijn beurt de logistiek dienstverlener, mede namens de koper,  aansprakelijk voor de ontstane schade.

Op enig moment meld de koper zich bij de logistiek dienstverlener en deze dient en passant  een claim in van £ 18.000,-- met het vriendelijk verzoek dit bedrag over te maken.

De logistiek dienstverlener beroept zich echter op de toepasselijkheid van de Fenex condities en biedt de koper op basis van het gewicht, zijnde 40kg in dit geval, een vergoeding aan van € 176,--, zijnde 40kg x 4 S.D.R. per kg.

Voorts verwijst de logistiek dienstverlener naar de transportverzekering, die overeenkomst de CIP Incoterm door de verkoper ten behoeve van de koper  is afgesloten en verzoekt de koper daaronder zijn schade te reclameren.

Dan komt de aap uit de mouw en blijkt dat de verkoper geen transportverzekering heeft afgesloten.
Het blijkt, dat de verkoper over onvoldoende kennis beschikte omtrent zijn verplichtingen die uit het overeenkomen van de Incoterm CIP (INCOterm 2000) voortvloeide met het gevolg als hiervoor genoemd.

Uiteindelijk hebben verkoper en koper onder de door hen afgesloten overeenkomst een probleem, dat door de verkopende partij opgelost zal moeten worden.

Leveren en verzekeren gaat dus vaker samen dan partijen zich beseffen.

Ken je klassiekers zou ik haast zeggen.