Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Het komt in de praktijk meer dan eens voor dat de exporteur of de expediteur in het cognossement als shipper worden genoemd zonder dat men zich bewust lijkt te zijn van de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden.
Zo ook bij een transport van goederen, uien in dit geval,  naar een bestemming in West-Afrika waarbij de exporteur FOB Antwerpen had geleverd en als shipper op het cognossement werd genoemd.
Na enkele maanden bereikt deze exporteur het bericht, dat de goederen nog niet zijn afgehaald in de desbetreffende Afrikaanse haven en vraagt opheldering aan de koper. De exporteur maakt zich weinig zorgen, want hij toch FOB Antwerpen geleverd.
Op een geven moment ontvangt de exporteur van de rederij een aansprakelijkstelling plus claim voor alle niet betaalde kosten die ontstaan, dus niet alleen de zeevrachtkosten, maar eveneens alle daarna optredende kosten vanwege het niet ophalen van de goederen.
In het cognossement staat de zogenaamde Merchant clause. Deze clausule bepaald, dat de rederij de Merchant aansprakelijk kan houden voor alle kosten die ontstaan met betrekking tot het transport. Onder Merchant wordt in dit verband dus eveneens de shipper verstaan.
De exporteur kreeg een aardige rekening van de rederij gepresenteerd en heeft deze aan de rederij moeten voldoen.
Natuurlijk heeft deze de mogelijkheid om deze kosten de te verhalen op de koper, maar of deze in staat  blijkt te zijn dit te betalen moet nog blijken.