Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Tijdens een transport over de weg van Italië naar Nederland ontstaat er schade op 22 pallets mineraal water in flessen van een  bekend merk schade. De flessen zijn verpakt in kartonnen dozen. Letterlijk ontstaat er dus waterschade op water.

De ontvanger gaat in overleg met alle betrokken partijen de pallets afstapelen en sorteren.
Na sortering blijken een groot deel van de dozen hun stevigheid te hebben verloren terwijl de etiketten van de flessen los beginnen te laten. Deze dozen zijn uiteindelijk, mede gelet op de naam en faam van het merk in dit geval,  onverkoopbaar geworden.

De ontvanger heeft een doorlopende transportverzekering afgesloten met daarin onder andere opgenomen een zogenaamde merkenclausule. De ontvanger wil niet dat deze flessen mineraalwater in omloop kunnen worden gebracht  en doet daarom  een beroep de bepalingen van deze clausule ter bescherming van de naam van het merk.

De partij wordt onder toezicht vernietigd en verzekeraars keren op grond van de merkenclausule de schade plus de kosten van vernietiging onder de transportverzekering aan de ontvanger uit.

Het verdient daarom aanbeveling een dergelijke clausule in de transportverzekering op te nemen, daar waar het verzekerde zaken gaat  die een handelsmerk of merk dragen of waarvoor de verkoop een garantie van verzekerden of hun leverancier inhoudt.