Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een groothandel in (levende) zeedieren verkoopt onder andere een viertal zwartpuntrifhaaien aan een Sealife aquarium te Engeland. Dit transport wordt onder een zeer uitgebreide transportverzekering verzekerd.
Het transport naar Engeland zal via de Eurotunnel  door de verkoper zelf over de weg worden uitgevoerd.  De verkoper heeft voor dit transport speciale containers ( transportabele bassins) die zijn uitgerust met de benodigde filter- en zuurstofsystemen om de haaien tijdens het transport in leven te houden. De verkoper heeft met dit soort van transporten een ruime en jarenlange ervaring en geld als deskundige op dit gebied.
Bij aankomst bij de Eurotunnel wordt, voor belading van de vrachtwagen op de trein, bij een controle aangeven dat alle elektrische apparatuur dient te worden uitgeschakeld. Hierbij wordt eveneens gewezen op de filter- en zuurstofsystemen. Ondanks protesten van de verkoper, die wijst op de kwetsbaarheid van zijn levende have, wordt deze verplicht de systemen uit te schakelen, ten einde ieder risico van brand tijdens het transport door de tunnel te verminderen.
Nadat het transport door de Eurotunnel is uitgevoerd komt de verkoper terug bij de vrachtwagen en controleert de inhoud van de containers. Dan blijkt dat alle vier de zwartpuntrifhaaien de “rugslag”doen!  Een en ander resulteert in een zeer aanzienlijke financiële schade voor de verkoper.
Onderzoek door een expert wijst uit, dat door het uitschakelen van het filtersysteem het water direct zwaar vervuild is geraakt, waardoor de haaien zijn overleden.
Uit het onderzoek van de ingeschakelde expert komt naar voren, dat de verkoper voor de Eurotunnel in het Nederlands een folder met veiligheidsmaatregelen heeft ontvangen, waaruit blijkt dat het vervoer van levende have door de tunnel niet is toegestaan, alsmede dat alle systemen (vrijwillig verplicht) uitgeschakeld moeten worden!
De verkoper dient als gevolg van dit “evenement” voor de hem geleden schade een claim onder de afgesloten transportverzekering in.
De op dit risico betrokken verzekeraars wijzen echter de schade onder de polis van de hand.
Zij zijn van mening, dat gelet op de aard van de verzekerde zaken in dit geval en gelet op de in ruime mate bij de verkoper (verzekerde) aanwezige kennis en ervaring op dit gebied er sprake is van ernstige schuld en roekeloos handelen aan de zijde van de verkoper (verzekerde).
Op grond van zijn handelen had de verkoper (verzekerde) behoren te weten dat het gevaar van overlijden van de zwartpuntrifhaaien zich in dit geval kon voordoen.  
Voor de verkoper is deze zending letterlijk naar de haaien! Al met al vind ik het persoonlijk uitermate triest dat dergelijke prachtige dieren door zo’n gok te nemen komen te overlijden.