Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een zending medische instrumenten en verbruiksartikelen bestemd voor orthopedische chirurgische ingrepen bestemd voor een Medical Center op St. Maarten wordt per luchtvracht vanuit Nederland verzonden.
De afzender stuurt met deze zending tevens een aantal instrumenten in consignatie mee.
De afzender komt met de ontvanger overeen, dat er geleverd zal gaan worden op basis van de INCOterm Ex works, hetgeen op de bijbehorende documenten werd vermeld.  Er wordt voor deze zending via de ingeschakelde expediteur een goederentransportverzekering afgesloten en wel op uitgebreide condities.
Na verloop van tijd bericht de ontvanger van deze zending, het blijkt uiteindelijk om kunstheupen te gaan, dat de zending niet bij hem is aangekomen.
Namens de betrokken goederentransportverzekeraars wordt er een expert ingeschakeld om het een en ander nader te onderzoeken.  Uit het onderzoek van deze expert komt naar voren, dat de ingeschakelde luchtvervoerder in ontvangst heeft genomen en dat deze ook zijn aangekomen op St. Maarten.  De agent aldaar heeft de ontvanger bericht, dat deze de betreffende zending kon komen afhalen. Echter bij het ophalen bleek, dat wel de documenten aanwezig waren, maar niet de zending zelf. Een zoekactie werd in zowel Nederland als op St. Maarten gestart, echter zonder enig resultaat.
De afzender wenst een claim onder de afgesloten goederentransportverzekering in te dienen, waarop deze te horen krijgt, dat op grond van de overeengekomen INCOterm Ex works, de goederen reizen namelijk voor rekening en risico van de ontvanger, dit niet mogelijk is.  De ontvanger is namelijk claimgerechtigd en heeft ook onder andere het transport moeten regelen en betalen.
De afzender kreeg het toen letterlijk “op de heupen” en liet weten, dat hij het transport heeft geregeld en betaald en via de expediteur de goederentransportverzekering heeft afgesloten.
De conclusie was, dat het hier feitelijk om een zogenaamde CIP levering gaat.  Het gebrek aan kennis van de INCOterms bij de afzender deed hem in dit geval de das om.  De transportverzekering is ten behoeve van de ontvanger afgesloten.
De ontvanger van de goederen weigerde te betalen, want hij had immers de zending nooit ontvangen. Uitleg omtrent de overgang van het risico in geval van schade en verlies en dat de afzender had geleverd en dat er in zijn geval een claim onder de transportverzekering mogelijk was, hielp evenmin.  Ook hier ontbrak de kennis aangaande de INCOterms!
Met veel pijn en moeite is het gelukt de ontvanger van de zending een akte van cessie te laten tekenen, waarbij de rechten voortvloeiende uit de goederentransportverzekering werden overgedragen aan de afzender in deze.
Zo kon uiteindelijk deze schade alsnog worden afgewikkeld en de afzender heeft het advies gekregen maar eens een cursus INCOterms  2010 te gaan volgen om verdere problemen en discussies in de toekomst te vermijden.