Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Het verschepen van zaken op of onder dek kan een verschil uitmaken.
Een drietal nieuwe wielladers worden vanaf Moerdijk via Antwerpen naar Tartoes in Syrie verscheept. De overeengekomen handelskoop conditie  is Cost and Freight op grond waarvan het risico van schade en verlies van verkoper op koper overgaat zodra  de zaken de scheepsreling passeren in de verschepingshaven.
Er wordt ten behoeve van de koper van de wielladers een transportverzekering afgesloten en deze worden verzekerd voor een bedrag van Euro 57.000,--. In de polis is een bepaling op genomen, dat in geval van een verscheping aan dek, schade als gevolg van roest en/of oxidatie van de dekking is uitgesloten.
Als de wielladers ter plaatse zijn aangekomen blijkt, dat deze tijdens de zeereis schade hebben opgelopen als gevolg van corrosie (roest) door de inwerking van de zoute omgeving en zeewater.
Overeenkomstig de  instructies die staan vermeld op het verzekeringscertificaat, dient de verzekerde ingeval van schade zich te wenden tot een “competent and trustworthy  surveyor”.
Deze blijkt snel gevonden te zijn en de expert gaat voortvarend te werk, brengt zijn rapport uit. Uit dit rapport blijkt, dat deze expert op basis van zijn bevindingen en in overleg van de koper uit komt op een minderwaarde van de drie wielladers van ongeveer Euro 39.000,--.
Verzekeraars benoemen naar aanleiding hiervan een andere expert, die tot de conclusie komt, dat het schadebedrag van de locale expert erg overdreven is en stelt de schade vast op een bedrag  van Euro 8.000,--.
Uit het onderzoek van deze expert komt verder naar voren, dat de wielladers aan dek zijn verscheept  en dusdanig onvoldoende zijn behandeld met coating om schade als deze tijdens het transport te voorkomen. Zelfs gedurende een relatief korte periode in dit geval zou volgens de expert deze schade zijn ontstaan.
De rederij heeft een Bill of Lading afgegeven, waarop uitdrukkelijk staat vermeld:
“Shipped on deck at shippers and/or consignees risk, no responsibility for loss or damage of whatsoever nature, however caused, to be born by carrier”
Hierdoor wordt het regres op de rederij in geval van schade door deze bepaling uitgesloten dan wel ernstig bemoeilijkt.
Deze schade wordt voor commentaar aan de betrokken verzekeraars voorgelegd en eigenlijk maken deze direct korte metten met deze zaak.
Men wijst de schade af grond van het feit, dat er gelet op de omstandigheden er geen sprake kan zijn van een zogenaamd onzeker voorval.  De roestschade kon, vanwege de slechte coating worden voorzien. Daarnaast wijst men de schade af op grond van de eerder genoemde polisbepaling.
De koper zal naar mijn idee tot een commerciële regeling moeten zien te komen met de verkoper en deze wijzen op de coating van de wielladers.  Bij dit soort verschepingen is het verstandig na te gaan of de zaken op of onder dek worden verscheept en bij verschepingen op dek te controleren of de zaken hiervoor in alle opzichten geschikt zijn.