Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Soms ontkom je er niet aan om oude koeien uit de sloot te halen.
In het verleden heb ik het nut van het afsluiten van een goede transport verzekering al aan de orde gesteld.  De ene ladingbelanghebbende is verstandig en de ander wat minder zal ik maar zeggen, zoals blijkt uit de twee navolgende gevallen.

Een ladingbelanghebbende gaat op enig moment met eigen vervoer een hoogwaardige zending goederen vervoeren naar Turkije.  Er is geen transportverzekering afgesloten, want wat kan er nu mis gaan.  Het is immers eigen vervoer met een goede chauffeur, die deze route al regelmatig heeft gereden en daardoor  bekend is met alle voetangels en klemmen volgens de ladingbelanghebbende en daarnaast is het ook nog eens zonde van het geld om een transportverzekering af te sluiten.
De chauffeur gaat met goede moed op reis, echter in Bulgarije gaat het fout en niet zo’n beetje ook.

Een van de remmen van de trekker loopt dusdanig warm, dat daardoor brand ontstaat die overslaat naar de trailer. Ondanks verwoede pogingen van de chauffeur om de brand te blussen gaat de gehele combinatie inclusief de lading hierbij verloren. De schade aan de lading bedraagt meer dan een bedrag van Euro 250.000,--!  Een zeer dure les van de ladingbelanghebbende die financieel gezien op de eigen blaren mag zitten.

Een andere landingbelanghebbende laat via de haven van Napels goederen aanvoeren.
Een lokale vervoerder haalt een volle container op bij de terminal aldaar en  vangt het transport aan naar de eindontvanger.

Even buiten Napels wordt de chauffeur door een gewapend ontvangst comité opgewacht en tot stoppen gedwongen.   De chauffeur wordt door deze figuren uit de cabine van de vrachtauto gehaald en in een kleine personenauto gepropt, waar hij een pistool tegen het hoofd gedrukt krijgt.

De gedachte eerst Napels zien en dan sterven kan hij op dat moment mogelijkerwijs door zijn hoofd zijn geschoten.

Het dievengilde gaat er met de vrachtauto vandoor en de arme chauffeur krijgt nog een “sight seeing” van één uur  en wordt daarna bij een afgelegen café gedropt met de mededeling “Het eerste halfuur bel je niet met de politie en met niemand, want wij houden je in de gaten”!  Met angst en beven zit de chauffeur daar de tijd uit en waarschuwt uiteindelijk de politie.  Van de dieven en de lading is dan natuurlijk geen spoor meer te vinden.

De schade loopt ook hier aardig in de papieren, maar deze ladingbelanghebbende was zo verstandig geweest wel een transportverzekering af te sluiten.   Deze schade valt onder de dekking van de polis en de verzekeraars zullen tot vergoeding hiervan moeten overgaan.

Nulla aetas ad discendum sera.