Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Als u de kop van dit artikel leest, zult u ongetwijfeld denken, waar gaat dit over en wat heeft dit met transportverzekeringen te maken.

Wat is er gebeurd, wel het containerschip “Contship Auckland” heeft containers met lading aan boord genomen in de haven van Auckland, waaronder containers met bestemming Europa.

Het schip, dat op weg was naar de haven van Sydney, is in de nacht met brandende dekverlichting langs één van de Nieuw-Zeelandse eilanden gevaren. Een keversoort, de zogenaamde “burnt pine beetle”, die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt, voelde zich aangetrokken door het verlichte schip. Eenmaal aan boord richtte enkele duizend kevers een ware orgie aan.

De Australische autoriteiten verboden het schip te haven van Sydney binnen te lopen en bevolen het schip 20 kilometer uit de kust te blijven, wat een afstand is die voor de kevers al vliegend niet te overbruggen is.

Uiteindelijk is het schip teruggekeerd naar de haven van Auckland, ten einde zich daar te ontdoen van deze hitsige kevers.

Als gevolg hiervan werd de lading van boord gehaald, behandeld en overgeladen op andere schepen. Veel lading is hierdoor te laat (vertraagd) aangekomen bij de verschillende ontvangers.

Kunnen ladingbelanghebbenden in dit geval bij schade een beroep doen op de door hen afgesloten transportverzekering?

De Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2006 bepaalt het navolgende:

Artikel 16 lid 2 van de Algemene Voorwaarden “ Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2006” bepaalt, dat ingeval van (materiële)schade of verlies door vertraging verzekeraars alleen tot vergoeding zijn gehouden indien de vertraging is veroorzaakt door een gevaar waartegen de verzekerde zaken zijn verzekerd en het vervoermiddel dat deze verzekerde zaken vervoert daardoor is beschadigd.

 

De “All-Risks”-Clausule G13, die in de meeste gevallen aan de polis wordt gehecht dekt alle verliezen en materiële schade aan de verzekerde zaken, echter met onder andere de verwijzing naar het door mij hiervoor aangehaalde artikel 16 van de Algemene Voorwaarden “Nederlandse Beurs-Goederenpolis 2006”.

In het door mij geschetste geval is er geen sprake van schade aan het schip en is de hierdoor ontstane schade door vertraging aan de inhoud van de containers, door bijvoorbeeld bederf niet onder de polis gedekt.

Hetzelfde geldt voor marktverlies of minderwaarde als gevolg van de vertraagde aankomst van de goederen, daar dit een immateriële schade is en geen materiële schade.

De rederij in dit geval treft geen blaam en kan zich daarom met succes beroepen op omstandigheden die zij niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen (overmacht) en iedere aansprakelijkheid voor schade aan de goederen van de hand wijzen.

De ladingbelanghebbenden blijven helaas met de schade zitten met dank aan de plezier makende kevers.