Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Invoerrechten  betalen is niet leuk, dus sommige mensen stellen daarom alles in het werk om de douane te slim af te zijn, zoals een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het importeren van klassieke en bijzondere auto’s .

Dit bedrijf importeert een “wrak” van een Mercedes vanuit de U.S.A. en verzekert deze voor het transport naar Duitsland voor een bedrag  van Euro 5.000,--.

De auto komt beschadigd aan in Duitsland en op uitdrukkelijk verzoek van verzekerde wordt aldaar een gespecialiseerde expert op dit gebied aangesteld. De betrokken verzekeraar stemt hiermee in.

De expert stelt de schade vast en het bedrag van de reparatiekosten komt  net boven  de verzekerde som uit.  Feitelijk gezien zou er sprake van een totaal verlies zijn! Verder stelt de expert in zijn rapport vast dat de waarde van de auto gesteld kan worden op een bedrag van Euro 45.000,--!

De verzekeraar stelt dat de verzekerde som te laag is en geeft de verzekerde uiteindelijke twee mogelijkheden, namelijk de schade uit te keren in de verhouding verzekerde som en de getaxeerde waarde of de schade op basis van totaal verlies af te wikkelen, dus uitkering van de verzekerde som met inlevering van het “wrak”.

De verzekerde kiest eieren voor zijn geld en gaat voor de eerste optie en is eigenlijk in zijn eigen val getrapt in een poging om minder invoerrechten te betalen.