Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een groothandel in onder andere levende zeedieren voert zelf een transport van een aantal haaien met bestemming Istanbul.

Het vervoer vind plaats met een daartoe speciaal uitgeruste vrachtauto voor het transport van vissen in de daarvoor bestemde bassins met alle aan- en toebehoren.

Voor het transport wordt een carnet opgemaakt waarmee men goederen kan in- en uitvoeren binnen de EU en één land daar buiten. Hierdoor was het mogelijk om de bijbehorende bassins zonder extra kosten  in- en uit te voeren.

De chauffeur voor wie het zijn eerste rit door het voormalig Oostblok richting Turkije is, neemt zijn taak zeer serieus en stelt voor het vertrek zijn navigatiesysteem met de betreffende eindbestemming  in.

Tijdens de reis  komt de chauffeur tot zijn ontsteltenis tot de conclusie dat de staat van onderhoud van de wegen aldaar nog vele malen minder is dan in West-Europa.  De wegen blijken slecht begaanbaar te zijn, hetgeen  de lading in dit geval niet ten goede komt. Het is echter  op dat moment niet meer mogelijk om van de gekozen route af te wijken, want het carnet is al gebruikt en de voorgeschreven route moet worden gevolgd.

Een bijkomend probleem is dat de houdbaarheid van het water waarin de vissen worden vervoerd beperkt is en er geen mogelijkheden zijn dit water tussentijds te verversen. Al hotsend en klotsend komt de chauffeur  uiteindelijk met zijn lading aan bij de Turkse grens.

Bij controle van de lading aldaar blijkt, dat er enkele haaien zijn overleden over welke feit de Turkse douane weer moeilijk gaat doen, hetgeen weer leidt tot enkele dagen oponthoud aan de grens, waardoor de sterfte onder de vissen oploopt.

Na veel pijn en moeite mag de chauffeur met de dan nog levende vissen de grens over en levert een en ander op de eindbestemming af.

Deze lading is verzekerd en de verzekeraar schakelt een expert in om de aard en omvang van de schade vast te stellen, hetgeen resulteert in een schadebedrag van Euro 35.000,--.

De verzekeraar wijst de schade echter van de hand, daar deze de mening is toegedaan, dat het  hier gaat om het ontbreken van een onzekere gebeurtenis en het eigenlijk vast stond dat de haaien en vissen gedurende de omstandigheden tijdens een dergelijk transport zouden bezwijken.
De verzekeraar nam aan, dat het hier om het eerste transport ging naar deze bestemming.

Onderzoek door de betrokken makelaar in deze wees uit, dat  deze groothandel al een vijftal transporten naar deze bestemming met soortgelijke haaien en vissen had uitgevoerd, waarbij geen onregelmatigheden zijn opgetreden.

Hierdoor hield het argument van de verzekeraar niet langer stand  en is deze tot vergoeding van de schade onder de verzekering overgegaan.