Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

In december 2001 ontvangt Prooi Wegtransport b.v. van Eurogate Logistics b.v. de opdracht om een container met goederen van JVC te transporteren naar Boom in België.
Prooi haalt de betreffende container met een chassis van Eurogate bij de ECT Delta Terminal op.
In opdracht en volgens de planning van Eurogate dient Prooi het chassis met container  te “slepen” naar het met camera’s beveiligde en van een afsluitbaar hekwerk voorziene terrein van Eurogate, zodat deze aldaar afgekoppeld kan worden om de volgende dag in België te kunnen worden afgeleverd.

De chauffeur van Prooi meldt zich dienovereenkomstig de instructies bij Eurogate en krijgt hij de instructie het chassis met daarop de beladen container af te koppelen en de papieren die betrekking hierop hebben achter te laten bij Eurogate.

In dezelfde nacht wordt deze container van het afgesloten terrein van Eurogate gestolen.
Uit de videobeelden, welke de diefstal hebben geregistreerd, blijkt dat de daders met gebruikmaking van een in de nabije omgeving gestolen truck, na het forceren van het hekwerk de diefstal hebben gepleegd.

De container met een gedeelte van de lading wordt in de omgeving van Eindhoven teruggevonden.
De uiteindelijk schade wordt begroot op US$. 340.000,--.

Op enig moment vindt Eurogate het noodzakelijk Prooi voor deze schade aansprakelijk te houden en te dagvaarden. Men stelt dat de container tijdens de `vervoerperiode` is ontvreemd.

De Rechtbank te Rotterdam buigt zich over deze kwestie en stelt vast dat Prooi dienovereenkomstig de instructie van Eurogate heeft gehandeld en het chassis met container op het terrein van Eurogate heeft gestald. Prooi heeft van Eurogate geen specifieke instructie gekregen aangaande bijzondere beveiliging van het chassis met daarop de container.
Dat deze zending op deze wijze gedurende de nacht op dit terrein is gestald, kan volgens de Rechtbank Prooi niet worden verweten. De Rechtbank stelt eveneens dat niet gebleken is welke aanvullende maatregelen Prooi had moeten of kunnen nemen om deze diefstal te voorkomen.
Prooi mag zich eveneens beroepen van de Rechtbank op overmacht.

De Rechtbank wijst dan ook de vordering af en veroordeelt Eurogate in de proceskosten.

De in zijn wiek geschoten Eurogate laat het bij deze uitspraak van de Rechtbank niet zitten en besluit na rijp beraad in hoger beroep te gaan bij het Hof in Den Haag.

Ondanks alle aangevoerde grieven van  de zijde van Eurogate komt het Hof tot dezelfde conclusie als de Rechtbank en bekrachtigd het eerder gewezen vonnis . Het Hof veroordeelt Eurogate in de proceskosten die ,hoe kan het ook anders, inmiddels tot een behoorlijk bedrag zijn opgelopen.

De rollen van prooi en jager  zijn in de tussentijd, gelet op de te betalen proceskosten door Eurogate, volledig omgedraaid.