Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Dat IJsland op verschillende manieren roet in het eten kan gooien hebben wij met zijn allen mogen ervaren. Het gaat deze maal niet over Icesave.

Op 15 april jongst leden kwam de IJslandse vulkaan Eyjafjallajokull tot uitbarsting en de wolken met vulkanische as hebben voor langere  tijd wereldwijd het vliegverkeer  gehinderd , ontregeld en platgelegd met alle gevolgen van dien.   Gedurende de eerste dagen konden de autoriteiten niet aangeven voor welke periode sommige delen van het luchtruim gesloten zouden blijven.  Dit leidde uiteraard tot de nodige verwarring.

Een Nederlandse exporteur van specifieke, maar zeer bederfelijke goederen kreeg op 16 april jongstleden van zijn logistiek dienstverlener toch het advies een geplande zending voor de U.S.A.  aan te leveren voor transport.

Naar aanleiding hiervan werd de nog dezelfde dag zending verzendklaar gemaakt en  in een gekoelde opslagloods te Schiphol geplaatst.

Al snel werd duidelijk, dat deze zending niet per vliegtuig kon worden vervoerd, want op dat moment bleef het luchtruim nog voor onbepaalde tijd gesloten.

De zending werd  op zondag 18 april aan de exporteur  geretourneerd, daar de betreffende producten zeer gevoelig zijn voor vertraging. Alles werd in het werk gesteld om de producten te redden, maar er kon niet worden voorkomen, dat toch een gedeelte van deze zending verloren ging. Dit resulteerde voor de exporteur in een schade van ruim Euro 50.000,--, die deze schade onder zijn transportverzekering aanmeldde. Er werd door de betrokken verzekeraar een schade expert ingeschakeld, die samen met de exporteur de exacte schade begrootte.

De schade werd door de verzekeraar onder aftrek van het in de polis genoemde eigen risico aan de exporteur vergoed. U zult wel denken hoe kan dat nu? De exporteur in kwestie had een zeer uitgebreide transportverzekering afgesloten.

Ik heb al in het verleden opgemerkt, dat een transportverzekering maatwerk is, los van het verdere advies dat aan een verzekerde gegeven dient te worden.

Gelet op de aard en de kwetsbaarheid van dit producten in dit geval is er in de polis van deze exporteur een speciale dekking opgenomen, die onder andere schade, maar ook achteruitgang in kwaliteit en bederf van de verzekerde zaken dekt, waaronder ook vertraging,  oponthoud en dergelijke door van buitenkomende onheilen.  

Al met al gooide de vulkaanuitbarsting in dit geval geen roet in het eten voor deze exporteur.

www.brrgroep.nl