Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

In het vorige artikel heb ik gehad over een straddle carrier, die op zeer ongelukkige, maar wel op een spectaculaire  wijze verloren ging.

In de tussenliggende periode is er tussen de eigenaar van het schip, de P & I Club en de advocaat van de ladingbelanghebbende en diens goederenverzekeraars heel wat gesteggel geweest over de af te geven garantie.  Er werd uiteindelijk een garantie door een deugdelijke verzekeraar afgegeven.
Een en ander was noodzakelijk om de belang van de ladingbelanghebbende en diens goederenverzekeraars inzake het regres op het schip veilig te stellen.

Een bijkomend en bijzonder aardig aspect in deze zaak is dat de ladingbelanghebbende had door al het geklungel  terecht geen vertrouwen meer in een goede afloop van dit zeeavontuur en staakte de reis te Rotterdam.

Door dit ingrijpen eindigde de transportverzekering en daarmee ook de dekking onder de afgesloten verzekering. Dit had de ladingbelanghebbende zich niet gerealiseerd en werd hierop uiteraard gewezen.  De drie over gebleven straddle carriers stonden inmiddels weer op de kade. 

Er is voor dit verblijf dan wel opslag een separate dekking afgesloten en zodra deze straddle carriers worden vervoerd naar hun eindbestemming zal de ladingbelanghebbende opnieuw een transportverzekering moeten afsluiten.